Làm sạch, tẩy ố nấm mốc, dưỡng mầu, phủ chống thấm nano

Thói quen dẫm lên gót giầy mà rất nhiều người mắc phải, như thế sẽ làm nát hết gót giầy và chắc chắn mọi người dù có cố gắng như thế nào cũng không thể hồi phục lại gót như ban đầu. Bằng những kinh nghiệm và sự hiểu biết của Trâm Anh Leather đã hồi phục được 90% gót giầy về như ban đầu.

 #Phục_chế_đồ_hiệu

#Trâm_Anh_Leather