Custom, repaint giầy và tẩy ố đế giầy…

Đế của dòng thể thao dùng thời gian sẽ ố bẩn, biện pháp đầu tiên là tẩy ố cho đế trắng lại 80% ban đầu. Còn nếu có những đế ố bẩn đã ngấm sâu không thể hồi phục được thì phải dùng biện pháp cuối cùng là Custom lại đế để tăng thời gian sử dụng